SGS, CMA, Sản phẩm ghi nhãn môi trường

SGS, CMA, Sản phẩm ghi nhãn môi trường

 - Chứng nhận SGS (chống lại các tiêu chuẩn sức khỏe, an toàn và quy định)
 - Chứng nhận theo HJ 2541 (Sản phẩm dán nhãn môi trường)
 - Được CMA công nhận (theo tiêu chuẩn RoHS / EU)

 - Thành viên của Hiệp hội chất kết dính và kết dính

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật