Công ty : CÔNG TY TNHH KEO DÁN SW
Địa chỉ nhà : Diamond bar, California, 27284
Điện thoại : +86-13011335502
Số fax : +86-22-26550629
e-mail : sales@swadhesive.com
Charles (Chuck) W.
Chức vụ Tổng giám đốc
điện thoại di động +86 13011335502
E-mail sales@swadhesive.com
Skype sales@swadhesive.com
Whatsapp +86 13011335502
Wechat +86 13011335502
John Liu
Chức vụ Người quản lý tài khoản
điện thoại di động +86-13810758666
E-mail johnliu@swadhesive.com
Skype +86-13810758666
Whatsapp +86-13810758666
Wechat +86-13810758666
Bal Krishna Thapliyal
Chức vụ Đại diện ở Ấn Độ
điện thoại di động +91 99113 60038
E-mail balkrishnathapliyal2@gmail.com
Whatsapp +91 99113 60038
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật