Công ty : CÔNG TY TNHH KEO SW
Địa chỉ nhà : 21504 Cazadero Pl, Diamond bar, California, 91765
Điện thoại : +86 -13011335502 (WHATSAPP)
e-mail : sales@swadhesive.com
Charles (Chuck) W.
Chức vụ Tổng giám đốc
điện thoại di động +86 13011335502
E-mail sales@swadhesive.com
Skype sales@swadhesive.com
Whatsapp +86 13011335502
Wechat +86 13011335502
John Liu
Chức vụ Người quản lý tài khoản
điện thoại di động +86-13810758666
E-mail johnliu@swadhesive.com
Skype +86-13810758666
Whatsapp +86-13810758666
Wechat +86-13810758666
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật