Keo nóng chảy PUR

PUR phản ứng. Đối với hầu hết các chất nền đa dạng, như vải, phim và da, đặc biệt là ứng dụng lăn.

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật