Nhà máy keo nóng chảy

Tại SWA Co., nóng chảy là một số chất kết dính phổ biến nhất của chúng tôi, được làm từ các loại nhựa cao phân tử EVA, PO, PSA hoặc PUR. Tiến sĩ Runhang, Trưởng phòng Hóa học tại SWA, được công nhận là người tìm đường trong ngành công nghiệp nóng chảy ở Châu Á. Dưới sự lãnh đạo của ông, chúng tôi đã cống hiến hơn 30 năm trong lĩnh vực sản xuất nóng chảy. Một câu hỏi phổ biến mà chúng tôi nhận được từ khách hàng là 'chất kết dính nóng chảy là gì?' và đây là câu hỏi mà chúng ta sẽ giải quyết chi tiết hơn ngày hôm nay.

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật