chất kết dính dựa trên dung môi

  • Chất kết dính dựa trên dung môi

    Chất kết dính dựa trên dung môi được phân tán trong một dung môi hữu cơ. Khi dung môi bay hơi, chất kết dính chuyển từ dạng lỏng sang dạng rắn cuối cùng. Chất kết dính dựa trên dung môi đảm bảo rằng các chất liên kết ở trạng thái lỏng và do đó có thể được xử lý. Keo dán gốc dung môi VOC thấp SW® được pha chế để giảm khả năng bắt lửa của chất kết dính và lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (thường được gọi là VOC) thải ra môi trường. Danh mục sản phẩm của chúng tôi cung cấp nhiều loại chất kết dính từ các ứng dụng có mục đích chung đến các công thức đặc biệt.

    Email Chi tiết
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật